آیا حدیثی که از امیرالمومنین (علیه السلام) نقل شده است که از آب رودخانه می‌توانند نور بسازند یا حدیثی که می‌فرمایند قبل از خلقت آدم و حوا علیهما السلام هم بشر وجود داشته، صحت دارند و در کتب قدیمه وجود دارند؟

حدیث ساختن نور از آب سند معتبری ندارد. خلقت قبل از آدم و حواء صحیح است و در تفسیر صافی وجود دارد.