نظر شما درباره هدیه دادن به عروس و داماد از طرف امام جماعت مسجد چیست؟ آیا کتاب خوب است؟ پیشنهاد شما چه کتابی است؟

بسیار کار خوبی است. کتاب آیین همسرداری از آیة الله امینی، ولی شاید از همه بهتر آن است که یک جلد کلام الله مجید باشد.